Logistiek en transport (7.6% bbp, 8% jobs) zijn een belangrijke motor voor de Belgische economie, omdat ze onmisbaar zijn om goederen en diensten op de juiste bestemming te krijgen. Interne logistieke processen daarentegen zijn vaak niet waarde-toevoegend en bieden nog veel ruimte tot verbetering, niet alleen in de maakindustrie en de logistiek (last mile delivery), maar ook in andere sectoren als de zorg, de landbouw, de voeding, de bouw, en de chemie. Autonome Mobiele Robots (AMR’s) zijn robots die zich autonoom verplaatsen om specifieke taken uit te voeren en laten toe om deze interne logistieke processen te automatiseren en daardoor te optimaliseren. Bovendien bieden deze robots de opportuniteit voor nieuwe toepassingen omdat ze inzetbaar zijn in omgevingen die voor de mens moeilijk toegankelijk of gevaarlijk zijn zoals bewakingstoepassingen, radioactieve sites, ontmijning, of ontsmetting van ruimtes.

De toepassingen voor AMR’s bestaan meer en meer uit ongestructureerde, ongekende of veranderlijke omgevingen met bewegende objecten. Ook voor de “klassieke” AMR toepassing, met name Automated Guided Vehicles (AGV’s) die reeds veelvuldig ingezet worden in magazijnen en andere logistieke omgevingen voor het autonoom transport van goederen, stijgt bijv. de vraag naar outdoor gebruik. Bovendien groeit ook de vraag naar nieuwe AGV capaciteiten, zoals order picking en manipulatie van goederen, interactie met de omgeving zoals liften, etc. Voor potentiële eindgebruikers is het niet altijd eenvoudig om de voor- en nadelen van AMR’s en de nodige integratiestappen in te schatten. Bovendien is een bottleneck in de huidige AGV technologie nog vaak hun aanzienlijke kostprijs en hun beperkte capaciteit om zichzelf performant en correct te lokaliseren in de wereld.

Het AMOROSO² project wil Vlaamse ondernemingen ondersteunen in hun zoektocht naar de meest geschikte autonome mobiele robot (AMR) oplossingen via (1) een uitgebreide academische en industriële technologiereview van zowel hardware als recente objectherkenning, semantische lokalisatie en planning software, (2) de ontwikkeling van een sensorplatform voor gebruik op indoor en outdoor AMRs met evaluatie van hard- en software performantie, (3) het implementeren en evalueren van state-of-the-art navigatie- en integratietechnieken voor AMRs in enkele demo’s met resulterend draaiboek en kosten-baten analyse.

We richten ons op Vlaamse eindgebruikers en integratoren uit 3 sectoren (de maak-, de zorg- en de logistieke sector), met aandacht voor de inzetbaarheid en valorisatie van de resultaten binnen KMO’s (38.000 in Vlaanderen) en niet-O&O intensieve ondernemingen. Daarnaast zullen de resultaten ook bruikbaar zijn voor grotere ondernemingen en andere sectoren zoals de landbouw- en bouwsector.

For more information about autonomous robots in uncertain environments, please visit :

  1. Robticslab PXL website : AMOROSO2

The main DIGITALIS partners involved :